Contact

Vaidya Mihir Khatri (B.A.M.S)

Vaidya Vandana Khatri (B.A.M.S)

Dr.Khatri’s Shashwat Ayurvedam

ff1,palak2,above SBI ramdevnagar branch, Anandnagar to ramdevnagar road satellite Ahmedabad-15

☎07948004200,9327595561