માઈગ્રેન કેવી રીતે મટી શકે હમેંશા માટે?

:; માથું પકડાય દુ:ખે ,આંખો ભારે લાગે ,સોંય ભોકાતી હોય એવુ લાગે,પ્રકાશ સહન ના થાય અવાજ પણ ના ગમે
ઘણા લોકો ને ભુખ્યા રહે તોહ માથુ દુખે અને ઉલ્ટી ઉબકા ચાલુ થાય ,ઉલ્ટી થાય પછી જ રાહત થાય.
આ રોગ આયુર્વેદ થી સંપૂર્ણ મટી શકે છે .


શાસ્ત્રોકત નસ્ય ટ્રિટ્મેન્ટ (પંચકર્મ નુ એક કર્મ) ધ્વારા
જેમા નાકમાં ઔષધયુક્ત તેલ નાં ટીંપા પાડવામાં આવે

એ જે અંદર સુધી જ્ઞાનતંતુ સુધી અસર કરે અને નસ દબાતી હોય તોહ ખોલવાનું કામ કરે , લોહી નું પરીભ્રમણ વ્યવસ્થીત કરે ,મગજ માં પોષણ પુરુ પાડે .
અને બીજી ટ્રીટ્મેન્ટ શીરોધારા

આ બે કરવાથી દર્દી ને તુરંત જ ફાયદો લાગે અને જડમૂલ થી મટી જાય .સાથે
આયુર્વેદ પ્રમાણે તમારી હિસ્ટરી લઈ ઔષધ થોડોક સમય લેવાની રહે પછી એ પણ બંધ થઈ જાય .


આ દર્દી ભુજ થી છે.જે એમના એક મિત્ર કે જેમને માઈગ્રેન “શાશ્વત આયુર્વેદમ “મા ટ્રિટ્મેન્ટ પછી મટી ગયુ હતુ એમની સલાહ થી અહિયા “શાશ્વત” માં ટ્રિટ્મેન્ટ લેવા આવ્યા હતા . ટ્રિટ્મેન્ટ પછીનો એમનો પ્રતિભાવ👇

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s